Varför app?

Touchscreen smartphone with cloud of colorful application icons isolated on white background

En fråga som är bra att börja med att besvara när man pratar om vår verksamhet är varför man egentligen behöver en app? Som företag inom produkt- eller tjänstesektorn fungerar er verksamhet säkert redan strålande, och med god lönsamhet och en stark tillväxt kanske ni undrar varför ni ens ska behöva trassla till det med en app för er verksamhet.

Faktum är att nästan alla framgångsrika företag idag har en egen app, och ofta mer än bara en. Givetvis kan man driva ett framgångsrikt företag i många branscher utan att ha en applikation knuten till verksamheten, men frågan man bör ställa sig är huruvida affärerna skulle kunna gå ännu bättre än vad de redan gör, om man valde att satsa på utvecklandet av en app.

Det finns många långa rader av bevis på just detta – företag som har en app knuten till verksamheten upplevs som mer lättillgängliga för sina kunder, som mer moderna och till och med som mer trovärdiga. Det är i själva verket så att att användandet av appar i verksamheter har blivit så oerhört vanligt, att det i vissa fall snarare än att vara en fördel att ha en app, kan uppfattas som en svaghet att inte ha det. Vissa sträcker sig så långt som att säga att en app är en självklarhet för alla verksamheter som riktar sig mot konsumenter, och att den som står applös i denna moderna tidsålder riskerar att förlora kunder till sina konkurrenter.

Det finns många exempel på företag vars verksamheter är helt beroende av appar, där själva affärsmodellen rentav bygger på användandet av en eller flera appar. Även om din eller er verksamhet kanske inte är byggd på det sättet finns det många goda anledningar till att utveckla en egen app. På några av de kommande sidorna kommer vi att gå igenom olika användningsområden för appar. Klicka vidare!